Let daarop dat die vraestelle slegs vir jou eie gebruik is en dat jy dit nie mag vermeerder en uitdeel nie. Verwys na die Terme en Kondisies vir die gebruik van hierdie stelsel.

Druk die vraestel uit en doen die vraestel voordat jy na nie antwoorde hier onder kyk. Gebruik die memorandum net om jou antwoorde te merk

Volgens die Departementele Nasionale Kurrikulumverklaring – CAPS – ┬áis die Gewig van hierdie inhoudsarea 50% vir Graad 4.

Kies die vraestel wat jy vandag wil doen