Volgens die Departementele Nasionale Kurrikulumverklaring – CAPS –  is die Gewig van hierdie inhoudsarea 50% vir Graad 4.